Ziarah Ke Makam Imam Syaf’ii di Mesir


Imam As Syafii adalah seorang Imam besar umat Islam, pendiri Mazhab Fikih Syafi’i, nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi, atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafi’i, Beliau merupakan Imam dalam masalah fiqih dan telah menulis berbagai kitab berkaitan dengan fikih dan tetap menjadi rujukan umat Islam hingga saat ini. Beliau lahir pada Bulan Agustus 767 M di Gaza Palestina.

Pada usia muda beliau telah melakukan perjalanan untuk belajar ilmu Hadits kepada Imam Malik di madinah pada tahun kemudian menuntut ilmu ke Baghdad dan Kufah di Irak untuk belajar ilmu dari kalangan mazhab Hanafi, lalu kembali ke Madinah sebelum akhirnya beliau menetap dan mengajar di masjid Amr bin Ash di kota Kairo mesir, hingga wafat di kota itu. Beliau wafat pada malam Kamis selepas magrib, akhir bulan Rajab tahun 204 H. Usianya ketika itu 54 tahun, beliau meninggal di sisi Abdullah bin Hakam putranya, dimakamkan pada hari Jumat di pemakaman di Qarrofah al-Shugra dikenal dengan Hay Al-Syafi`i.

Dalam perjalanan Wisata Halal mengunjungi kota Kairo Mesir Anda dapat berziarah ke makam Imam Syafii yang merupakan sebuah kompleks pemakaman dibangun oleh sultan Ayyubiyah Salah ad-Din dengan membangun sebuah turbah untuk Syafi'i pada tahun 1176, menandai bangunan pertama di makamnya. Pada tahun 1178, sebuah peti mati kayu dibuat dengan dekorasi pola geometris Islam dan prasasti dari ayat-ayat Alquran dan kehidupan Syafi'i dalam naskah Kufi dan Ayyub. Dekorasi tersebut dibuat oleh Abid al-Najar. Juga didirikan sebuah madrasah dekat dengan makam tersebut.

Makam Imam Syafi`i sendiri berada agak terpisah dari masjid dan dibangun di atasnya sebuah kubah besar berhiaskan tulisan al-Quran. Di atas kubah tersebut terdapat perahu kecil yang diabadikan oleh Imam Al-Bushairi (pemilik Burdah) sebagai berikut:
"Pada kubah Imam Syafi`i ada perahu, kokoh, kuat laksana batu. Badai pengetahuan melimpah di persemayamannya dan dari situ kapalpun berlabuh di atas bukit Judi."

Bangunan makamnya juga dikelilingi dinding kayu berukir indah, hadiah kaum Muslimin India dan di kedua pintu makam beliau tertulis:
"Imam Syafi`i adalah imam manusia semua dalam ilmu, kelembutan, keagungan dan keperkasaan. Keimanannya diterima di dunia sebagaimana kekhalifahan keturunan Abbas, murid-muridnya adalah sebaik murid, mazhabnya adalah sebaik mazhab menurut Allah dan manusia."

Masjid Syafii dibangun oleh Pangeran Abdurrahman Kadkhuda 1157 H. Pada masa Taufik Pasha dilakukan renovasi bangunan hingga mihrab berada di tengah arah kiblat. Proyek ini digarap oleh arsitek terkenal kala itu, al-hazi Ahmad Muukhtar. 

Pada kunjungan Travel Halal kita dapat mengunjungi beberapa makam tokoh dan Imam guru besar yang terletak di dekat kompleks makam Imam Syafii, seperti makam Imam Waqi yang juga merupakan guru Imam Syafii, Imam  Jalaludin Al-syyuthi, Ibnu Hajar Al-asqalani, Imam Laits, Rabiah al-Adawiyah dan sahabat Uqbah bin Amir RA.

Yuk ikut merasakan serunya WISATA HALAL bersama CHERIA HOLIDAY. Waktu shalat terjaga dan menu makanan terjamin halal.
DAFTAR DARI SEKARANG ! Sebab seat terbatas dan cepat penuh, jangan sampai Anda kehabisan seat tahun ini !

Hubungi kami sekarang di :
đź“ž 021 7900 216
đź“ž 021 7900 201
đź“ž 021 7900 218

FOLLOW IG kami di ➡️ @cheriaholiday


Terima kasih telah memberikan komentar, kami akan respon secepatnya.

Lebih baru Lebih lama